Biofizika

http://www.biofizikabsc.pminfonet.com/

User: SEK

Password: SEK9700


Tematika


Hétfő, 16:00 – 17:30 302 v. 326-os terem


Jegy: 2 dolgozat + önkéntes 10 perces előadás választott témából: 50% Év végi vizsga 50%

Dolgozat: kifejtő

5: 90 – 100%

4: 80 - 89%

3: 70 – 79%

2: 60 – 69%


Segédanyagok: https://www.dropbox.com/sh/yu0o1u1zx7tc02v/AADlvxnqQK9g10PiE-dV2ae3a?dl=0Időpont

Előadás

09.03

Energia. Kinetikus energia, helyzeti energia, belső energia. Energia megmaradás törvénye. Rugalmas és rugalmatlan ütközések. Elektromágneses sugárzás. Az elektromágneses sugárzás energia spektruma. Összefüggés az elektromágneses sugárzás energiája és hullámhossza között. Méret és energia skálák a világmindenségben. Elektron, röntgensugárzás – energia – hullámhossz. A fény és az elektron mikroszkóp térbeli felbontóképessége. Hősugárzás. Sugárzás, energia elnyelés. Energia spektrum. Elektronpályák, molekulapályák. Atomok és Molekulák modellezése. Folytonos és diszkrét spektrum. Rendszerekre jellemző energiaszintek. Rendszer azonosítás energiaszintek alapján. Energiaháztartás biológiai rendszerekben.

http://htwins.net/scale/

Energia

SI mértékegységek

A fény kettős természete

Elektromágneses hullámok

A látható spektrum

Színképelemzés

Infravörös spektroszkópia


09.10

Radioaktivitás. Felezési idő. Természetes és mesterséges radioaktív elemek. Bomlási sorok. A radioaktív bomlás típusai, radioaktív sugárzás fajtái. Kormegállapítási módszerek. Biokémiai receptor kötési tesztek. Radioaktív jelölési módszerek a biológiában. Farmakokinetika, DNS hybridizáció. Radioaktív és fluoreszcens módszerek összehasonlítása. Radioaktív sugárzások biológiai hatásai.

Radioaktivitás

Radioaktivitás 1

Radioaktivitas 2

Atomfizika

Maghasadás

Kormeghatározás

Evolúció 1

Evolúció 2

Evolúció 3

Evolúció 4

Radioaktív kötési tesztek a gyószerkutatásban

Aktivációs analízis

09.17

  Spektroszkópiai módszerek. A spektrofotométer működése. Elnyelési törvény. Látható fény, Infravörös spektroszkópia, Raman spektroszkópia, Gamma spektroszkópia. Aktivációs analízis. Tömeg spektroszkópia. Fluorescens módszerek. Fluorescens energia transzfer – atomi távolságmérés. 212 Spektrofotometer neutron_activation Fluorescencia

09.14

Dolgozat I.

10.01

  Nanotechnológia. A miniatürizálás határai. Felületi hatások jelentősége. Ultra hydrophobe – hydrophyl felületek. Önszerveződés. Nano-fabrikációs módszerek. Nanorészecskék. Nanoszenzorok. Nano-kompozit anyagok. Nanomedicine, gyógyszerek célzott bejuttatása, rákterápia. NMR és fluoreszcens kontraszt anyagok. Nano

10.08

  Szeparációs módszerek. Fizikai szeparációs módszerek, lepárlás. Centrifugálás, egyensúlyi és nem egyensúlyi centrifugáció, gradiens módszerek. Szűrés. Anyag-anyag kölcsönhatások, térkizárás, poláros, apoláros kölcsönhatások, antitest – antigén kölcsönhatások. HPLC. Gél elektoforézis. Blotting módszerek. Szeparacios Modszerek 1 Desztillacio.pdf gyak02_03_04-javPG 3 Elektroforezis Technikak.pdf Gel elektroforezis DNS Kapillaris Elektroforezis kromatgrafia 7 Wiki HPLC.pdf Wiki HPLC HPLC detectors

10.15

  Képalkotó eljárások. Mikroszkópia. A fénymikroszkóp működése. Fizikai optika. Kontraszt növelési eljárások, fázis kontraszt, DIC, Hoffman moduláció.

  Epifluoreszcens, konfokális, két-foton mikroszkópia. Felbontóképesség. Elektron mikroszkóp. Transzmissziós és scanning electron mikroszkóp.

  Orvosi képalkotó eljárások. Radioaktív módszerek. CT, PET, SPECT. NMR, SPR. Functionális képalkotó módszerek. Ultrahang, EEG, Számítógép segítette módszerek. Thermográfia ECG imaging EEG SQUID1 SQUID esr PET NMR SPECT Rontgen CT-vezérelt tüdő biopszia Kepalkotas rak diagnosztikaban Mikroszkopia

10.22

  Molekuláris kölcsönhatások. Kovalens, Dipól, indukált dipól. Makromolekulák szerkezete. DNS, RNS, fehérjék. Ramachandran plot. Elsődleges, másodlagos, harmadlagos, negyedleges szerkezet.

  Fehérjék szerkezetének megállapítása, röntgen diffrakció. Enzim aktív centrum, számítógépes szerkezet becslés, gyógyszertervezés. Molekularis kolcsonhatasok Feherjek Molekularis kolcsonhatasok osszefog 2 BevBioinfo03eloadas

10.29


11.05

Dolgozat II

11.12

  Ion csatornák, elektrofiziológiai módszerek. Extracelluláris, intracelluláris, patch clamp elvezetés. Sejtmembrán. Elektronikai sejtmembrán modell, Hodgkin-Huxley modell. HodgkinHuxley

11.19

  Neuronhálózatok működése. Hopfield model. Synaptikus plasticitás, long-term potenciáció. Memória, információtárolás. Neuronális és quantum számítógépek Neural Models. Neural Networks Neuronhalozatok tanitasa Hopfield angol

11.26

  Termodinamika, statisztikus fizika. A termodinamika alaptörvényei. Termodinamika Review OF THERMODYNAMICS

12.03

  Entrópia. Szabadenergia. A kémiai potenciál.

12.10

Forces of NatureBiofizika tételek


1. Energia. Kinetikus energia, helyzeti energia, belső energia. Sugárzás, energia elnyelés. Energia spektrum. Elektromágneses sugárzás. Az elektromágneses sugárzás energia spektruma. Hősugárzás. Folytonos és diszkrét spektrum. Spektroszkópiai módszerek: Látható fény, Infravörös spektroszkópia, Raman spektroszkópia, Gamma spektroszkópia. Tömeg spektroszkópia.

2. Radioaktivitás. Bomlási sorok. Felezési idő. Rádioaktív sugárzás biológiai hatásai. Kor megállapítási módszerek. Rádioaktivitás biológiai alkalmazásai

3. Szeparációs módszerek. Fizikai szeparációs módszerek. Centrifugálás, egyensúlyi és nem egyensúlyi centrifugáció, gradiens módszerek. Szűrés. Elektroforézis. HPLC.

4. Anyag-anyag kölcsönhatások, Kötéstípusok, térkizárás, poláros, apoláros kölcsönhatások, antitest – antigén kölcsönhatások. DNS szerkezete. Fehérjék szerkezete. Ramachandran koordináták. Molekuláris modellezés.

5. Képalkotó eljárások. Mikroszkópia. Kontraszt növelési eljárások, fázis kontraszt, DIC, Hoffman moduláció. Epifluoreszcens, konfokális, két-foton mikroszkópia. Felbontóképesség. Elektron mikroszkóp. Orvosi képalkotó eljárások. Radioaktív módszerek. CT, PET, SPECT. NMR, SPR. Functionális képalkotó módszerek. Ultrahang, EEG, Számítógép segítette módszerek.

6. Ioncsatornák, elektrofiziológiai módszerek. Sejtmembrán. Elektronikai sejtmembrán modell, Hodgkin-Huxley modell. Neuronhálózatok működése. Hoppfield hálózat. Hebb-szabály. Tanulás.

7. Termodinamika, statisztikus fizika. A termodinamika alaptörvényei.

8. Nanotechnológia. Biológiai alkalmazások.